سفارش تبلیغ
صبا

قطره قطره شیمی


نام:

متانول

Methanol

نام دیگر:

متیل الکل

Methyl alcohol

شکل مولکول:

CH3-OH

فرمول مولکولی:

CH3OH

جرم مولکولی (گرم بر مول):

32.04

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

-98

نقطه جوش (درجه سانتیگراد):

 

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

0.79

حالت:

مایع

رنگ:

بدون رنگ

pH:

 

خطرات:

سمی – بشدت آتشگیر

 


نوشته شده در یکشنبه 89/8/30ساعت 10:1 صبح توسط yas30-nazi نظرات ( ) |


Design By : Pichak